Kiểm tra và đăng ký tên miền

Website của tổ chức doanh nghiệp là ngôi nhà riêng, là văn phòng công ty nơi thực hiện các giao dịch với khách hàng, là show room để giới thiệu sản phẩm, quản bá hình ảnh của tổ chức, công ty ra toàn thế giới.

Tên miền (domain name) là yếu tố tiên quyết cấu thành website, là địa chỉ của website. Tên miền chính là địa chỉ công ty trên xa lộ thông tin, mỗi tên miền là duy nhất, không trùng. Luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền sở hữu tên miền cho bất cứ ai – chỉ cần đăng ký trước là được quyền sở hữu. 

Tên miền là tài sản của doanh nghiệp, sở hữu một tên miền đẹp sẽ nâng tầm thương hiệu Và là yếu tố thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Hãy để chúng tôi giúp bạn sở hữu tên miền thương hiệu của bạn càng sớm càng tốt (kể cả trường hợp tên miền đã có chủ sở hữu, trong một số trường hợp bạn vẫn có thể mua lại hoặc thuê quyền sử dụng). 

Tên miền = Thương hiệu