Gala Việt (GalaVisoft)

Cung cấp các dịch vụ về CNTT và truyền thông như:

– Thiết kế, lập trình, phát triển và bảo trì website cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, trường học… Cung cấp Hosting, Domain name Việt Nam và Quốc tế.

– Cung cấp các sản phẩm giáo dục chuyên nghiệp liên quan đến lĩnh vực CNTT & TT như tổ chức giảng dạy, tập huấn ứng dụng CNTT & TT trong giảng dạy và học tập;

– Hỗ trợ triển khai ứng dụng phần mềm trong giáo dục, phần mềm soạn giảng, elearning, phần mềm nguồn mở …

– Cung cấp giải pháp bảo vệ an toàn dữ liệu, lưu trữ đám mây và đồng bộ dữ liệu máy tính như OneDrive của Microsoft, Drive của Google …

Liên Hệ chúng tôi…

958s – QL. 14, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

ĐT:  02713 500 858 , 0886 926 858 , 0918 918 447