Chuyên mục
Tên miền

aie.edu.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: aie.edu.vn

Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM.

Liên hệ:

Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng liên hệ:

  • Email: info@mie.edu.vn 
  • Điện thoại: 02713 500 858 – 0886 926 858

Tên miền có thể dùng cho các thương hiệu tự chọn hoặc theo gợi ý như:

Acronym Definition
AIE Arts in Education
AIE Associazione Italiana Editori (Italy)
AIE Australia International English  –  Anh ngữ Úc châu
AIE Adventures in Education
AIE Australian Institute of Energy
AIE Associazione Italiana di Epidemiologia
AIE Association of Imaging Executives
AIE Applied Information Economics
AIE Agenzia Internazionale per l’Energia (Italian: International Energy Agency; OCSE)
AIE Annotated Instructor’s Edition
AIE Accredited Independent Entity
AIE Automatic Image Enhancement
AIE Ada Integrated Environment
AIE American Institute of Engineers, Inc.
AIE Asynchronously Interrupted Exception
AIE Acceptance Inspection Equipment
AIE Army Interoperability Engineering
AIE Automated Inspection Equipment
AIE Antenna Interface Equipment
AIE Asthma in the Elderly
AIE Aid in Execution
AIE Australian Institute of Entrepreneurship
AIE Authorized Independent Entity
AIE Antenna Interference Equipment
AIE Antenna Interface Electronics
AIE Aperture Integral Equation
AIE Airborne Interceptor Equipment
AIE Authorized ‘in Excess’
AIE acronym intense environment
AIE Autoimmune Encephalopathy
AIE Air India Express (international airline)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *