GalaViet Blog

bpu.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê cặp tên miền: bpu.vn và bpu.edu.vn BPU Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM. Liên hệ: Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê ... read more

medu.edu.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: medu.edu.vn MEDU Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM. Liên hệ: Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui ... read more

bpu.edu.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê cặp tên miền: bpu.edu.vn và bpu.vn BPU Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM. Liên hệ: Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê ... read more

Excel.edu.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: Excel.edu.vn Excel Edu.vn Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM. Liên hệ: Quý vị có nhu cầu mua lại ... read more
 • 6025
 • 0
 • 0

chienbinhsaovang.com

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: chienbinhsaovang.com Chiến Binh Sao Vàng Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM. Liên hệ: Quý vị có ... read more

vietphuoc.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: vietphuoc.vn Việt Phước Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM. Liên hệ: Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên ... read more
 • 1498
 • 0
 • 0

iOS.net.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: iOS.net.vn Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM. Liên hệ: Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng ... read more
 • 1807
 • 0
 • 0

Quy định đăng ký tên miền *.name.vn

Đăng ký tên miền Việt Nam với chi phí duy trì chỉ 45.000 VNĐ/năm.  Theo thông tư số 24/2015/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet quy định: Tên miên *.name.vn “Dành cho cá nhân ... read more

vie.edu.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: vie.edu.vn Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM. Liên hệ: Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng ... read more
 • 1924
 • 0
 • 0

Office 365 với OneDrive 1024 Gb

Tài khoản Microsoft Office 365 bao gồm bộ ứng dụng văn phòng online (MS Word, Excel, PowerPoint, Onenote,…) và sở hữu nhiều ứng dụng khác. Đặc biệt Người dùng được sở hữu 1 TB (= 1024 Gigabyte) dung lượng ... read more