caphe.net.vn

Nhượng lại, cho thuê hoặc hợp tác xây dựng thương hiệu: caphe.net.vn

Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM.

Liên hệ:

Quý vị có ý tưởng hợp tác xây dựng thương hiệu hoặc có nhu cầu mua lại, thuê lại tên miền vui lòng liên hệ:

  • Email: info@mie.edu.vn 
  • Điện thoại: 02713 500 858 – 0886 926 858

Tên miền có thể dùng cho các thương hiệu tự chọn hoặc theo gợi ý như doanh nghiệp chế biến cung cấp cà phê, quán cà phê …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *