Chuyên mục
An toàn dữ liệu

Office 365 với OneDrive 1024 Gb

Tài khoản Microsoft Office 365 bao gồm bộ ứng dụng văn phòng online (MS Word, Excel, PowerPoint, Onenote,…) và sở hữu nhiều ứng dụng khác.

Đặc biệt Người dùng được sở hữu 1 TB (= 1024 Gigabyte) dung lượng lưu trữ với OneDriveđể đồng bộ dữ liệu với máy tính, điện thoại, máy tính bảng…

Đồng bộ dữ liệu với tài khoản OneDrive có gì đặc biệt?

  • Tự động đồng bộ dữ liệu – không lo mất dữ liệu – ngay cả khi bạn có để mất máy tính;
  • Dễ dàng khôi phục mật khẩu khi quên vì được hỗ trợ 24/7 từ Việt Nam;
  • Không sợ máy tính, điện thoại, ipad,…hết dụng lượng với tính năng giải phóng dung lượng (Free up space) mà vẫn nguyên vẹn dữ liệu.

Cam kết từ GalaViet:

Hỗ trợ cài đặt và xử lý sự cố trong việc đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị OneDrive, máy tính, điện thoại,…

Đảm bảo tính riêng tư và an toàn dữ liệu.