An toàn dữ liệu

Office 365 với OneDrive 1024 Gb

Tài khoản Microsoft Office 365 bao gồm bộ ứng dụng văn phòng online (MS Word, Excel, PowerPoint, Onenote,…) và sở hữu nhiều ứng dụng khác. Đặc biệt Người dùng được sở hữu 1 TB (= 1024 Gigabyte) dung lượng ... read more