Chuyên mục
Tên miền

bpu.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê cặp tên miền: bpu.vn và bpu.edu.vn

BPU

Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM.

Liên hệ:

Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng liên hệ:

 • Email: info@mie.edu.vn 
 • Điện thoại: 02713 500 858 – 0886 926 858
Chuyên mục
Tên miền

medu.edu.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: medu.edu.vn

MEDU

Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM.

Liên hệ:

Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng liên hệ:

 • Email: info@mie.edu.vn 
 • Điện thoại: 02713 500 858 – 0886 926 858
Chuyên mục
Tên miền

bpu.edu.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê cặp tên miền: bpu.edu.vn và bpu.vn

BPU

Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM.

Liên hệ:

Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng liên hệ:

 • Email: info@mie.edu.vn 
 • Điện thoại: 02713 500 858 – 0886 926 858
Chuyên mục
Tên miền

Excel.edu.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: Excel.edu.vn

Excel Edu.vn

Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM.

Liên hệ:

Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng liên hệ:

 • Email: info@mie.edu.vn 
 • Điện thoại: 02713 500 858 – 0886 926 858
Chuyên mục
Tên miền

chienbinhsaovang.com

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: chienbinhsaovang.com

Chiến Binh Sao Vàng

Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM.

Liên hệ:

Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng liên hệ:

 • Email: info@mie.edu.vn 
 • Điện thoại: 02713 500 858 – 0886 926 858
Tự hào Chiến binh Sao vàng
Chuyên mục
Tên miền

vietphuoc.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: vietphuoc.vn

Việt Phước

Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM.

Liên hệ:

Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng liên hệ:

 • Email: info@mie.edu.vn 
 • Điện thoại: 02713 500 858 – 0886 926 858

 

Chuyên mục
Tên miền

iOS.net.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: iOS.net.vn

Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM.

Liên hệ:

Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng liên hệ:

 • Email: info@mie.edu.vn 
 • Điện thoại: 02713 500 858 – 0886 926 858

 

Chuyên mục
Tên miền

vie.edu.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: vie.edu.vn

Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM.

Liên hệ:

Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng liên hệ:

 • Email: info@mie.edu.vn 
 • Điện thoại: 02713 500 858 – 0886 926 858

Tên miền có thể dùng cho các thương hiệu giáo dục như trung tâm đào tạo, trường học,…

Vietnam International English Center/School

Chuyên mục
Tên miền

eztalk.edu.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: eztalk.edu.vn

Eazy Talk Edu

Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM.

Liên hệ:

Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng liên hệ:

 • Email: info@mie.edu.vn 
 • Điện thoại: 02713 500 858 – 0886 926 858
Chuyên mục
Tên miền

etalk.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: etalk.vn

Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM.

Liên hệ:

Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng liên hệ:

 • Email: info@mie.edu.vn 
 • Điện thoại: 02713 500 858 – 0886 926 858