vina.edu.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: vina.edu.vn

Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM.

Liên hệ:

Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng liên hệ:

  • Email: info@mie.edu.vn 
  • Điện thoại: 02713 500 858 – 0886 926 858

Tên miền có thể dùng cho các thương hiệu tự chọn hoặc theo gợi ý như:

VINA Thương hiệu giáo dục đào tạo trên toàn quốc
VINA Vaishnava Internet News Agency (World Vaisnava Association)
VINA Vietnam Nation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *